Stav sněhu

Sjezdovka A
0 cm přírodní sníh
mimo provoz.

Sjezdovka B 0 cm přírodní sníh mimo provoz
FIS desatero

Deset základních pravidel chování na sjezdovce schválených Mezinárodní lyžařskou federací (FIS, platných od 1.1.2010

  1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
  2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních. Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám a také hustotě provozu.
  3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem nebo snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním.
  4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře nebo snowboardisty.
  5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař a snowboardista vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
  6. ZASTAVENÍ – Lyžař a snowboardista nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař a snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
  7. STOUPÁNÍ – Lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.
  8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři a snowboardisté musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
  9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
  10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.